Facebook- KLIKNI ZDE !


,,Kdo miluje svého psa, musí milovat i jeho blechy." - Africké přísloví
,,Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských necností.
,,Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje více než sebe."
,,Život je pes, a proto žít je psina!"

Únor 2010

Flyball-část 1

27. února 2010 v 11:58 | Diana Vyskočilová
http://www.pozitivni-noviny.cz/pes1.jpg

Flyball-část 1


Flyball je sport pro psy milující míčky.Flyball je sport pro neúnavné aportéry.A nejen pro ně.Flyball je sport pro lidi,kteří chtějí svému psovi udělat radost společnou aktivitou a zároveň si užít spoustu zábavy i adrenalinu v partě stejně ,,postižených'' nadšenců.

Malá lekce z pravidel

Věřím,že v současné době už u nás není příliš mnoho kynologů,kteří by aspoň netušili,co pojem ,,flyball'' vůbec představuje.Jak jste na tom vy?
Tak tedy pro zopakování:flyball je dynamický kolektivní sport,který v sobě spojuje rychlost s přesností.Jako každý správný sport má i flyball svá pravidla.Družstvo složené ze čtyř psovodů a čtyř psíků má za úkol v co nejrychlejším čase správně překonat čtyři skokové překážky a donést míčky z flyballového boxu(mechanické zařízení s několika pružinami,které po sešlápnutí přední desky vystřelí míček minimálně do vzdálenost 61 cm) přes tyto překážky zpět do cíle.Výška flyballových překážek se přizpůsobuje výšce psa-jejich minimální výška je 17,5 cm,maximální výška 35 cm.Výška překážek,na kterou dané družstvo právě poběží,se určuje podle nejmenšího psa v družstvu.Na rozdíl od překážek známých např. z agility nemají žádnou shoditelnou laťku,a pokud pes překážku shodí(povalí),není to hodnoceno jako chyba-jen ji musí on i ostatní psi z družstva překonat,jako by stála.
http://www.zkotrmice.cz/obrazky/flyball/flyball_2.JPG

Nejdůležitější bývá střídání

Na dráhu vybíhají psi jednotlivě,jako ve štafetovém běhu-další pes z družstva smí překročit startovní/cílovou čáru až v okamžiku,kdy ji protne pes vracející se před ním.Pokud ji překročí dříve,má chybu a musí běh opakovat.Psovod přitom zůstává za startovní/cílovou čárou a povzbuzuje svého psa k co nejrychlejšímu návratu.Právě střídání psů v prostoru startu a cíle bývají tím nejdůležitějším momentem,kdy družstvo může ztratit,nebo naopak získat cenné vteřinky.Je proto žádoucí,aby byla co nejtěsnější-případné chyby pak zde nepostřehne ani sebebystřejší lidské oko a ke slovu se dostává elektronika.
Soutěží se na dvou dráhách-vždy se utkávají dvě družstva proti sobě.Družstvo,které jako první správně přinese všechny míčky z boxu,vyhrává.Flyballové soutěže se nazývají turnaji.Turnaje bývají složeny zpravidla ze dvou závodů-úvodního,během kterého družstva sbírají body za vítězství nebo soutěží o nejlepší čas,a rozhodujícího,vyřazovacího závodu,do kterého jsou družstva nasazována na základě výsledů ze závodu úvodního.Výkony družstev posuzují vyškolení flyballoví rozhodčí(boxoví,startovní a hlavní).

Střelba jako klíčový problém

25. února 2010 v 17:11 | Jaroslav Šiška

Střelba jako klíčový problém


Psí reakce na střelbu bývají velmi významným faktorem,někdy zcela negujícím jinak dobré výcvikové výsledky.Řešení negativních reakcí psů vyžaduje především důkladnou analýzu důvodů jejich strachu s následným velmi citlyvým přístupem k jeho odstraňování.

Nervozita versus spolehlivost

Lehká nervozita psa až panický úprk jsou hraničními mezemi chování zvířat v prostředí stresu vyvolaného nepřiměřeným hlukem.Analýza nám odhalý důvody tohoto chování.Jedná se buď o ochrannou reakci organismu,vrozeně vedeného oslabenou nervovou soustavou,nebo o krutě získanou životní zkušenost.V prvém případě,při silně oslabené nervové soustavě,bývá ke psu ohleduplnější vůbec jej střelbou netrápit.Avšak variant druhého případu je celá škála a bohužel,v současné rozverné civilizaci s neustále geometricky narůstající řadou.Oslavuje se dnes kdeco a intenzita oslav nebývá vždy limitována prostředím,často je pouze úměrná tloušťce pěněženky oslavence.Kolik velmi ocotně pracujících psů již skončilo svoji slibnou kariéru po nájezdu rozdováděné party,střílející rachejtle nebo házející dělobuchy či bouchací kuličky psům pod nohy či přímo do kotce ?!Dnešní společnost je často velmi bezohledná.

Proč se vůbec střílí?

Střelba ze startovací pistole je v mnoha zkušebních řádech světa zanesena jako představitel nárazového hluku a má za cíl prověřit pevnost nervové soustavy přezkušovaného jedince.V záchranářském výcviku je doplňována ještě celou řadou těch nejrozmanitějších hluků,jako jsou řehtačky,zvony,bubny,frkačky či různé audionahrávky,a psí reakce jsou v obou případech hodnoceny stejně.Zdroje použitých hluků jsou sice plně poplatny vynalézavosti pořadatele,ale do sestavy cviků poslušnosti je umisťuje rozhodčí.Naproti tomu střelba má svou neměnnou pozici.V disciplíně překážkové poslušnosti se používá ráže 6 mm a je pevně stanovena na dobu překonávání kladiny.Při lavinových a vodních zkouškách zahajuje výstřel sledování trasy lyží nebo člunu,a předepsána je silnější ráže 9 mm.

http://mm.denik.cz/55/30/vystava_psu_novesta_psi_pes_1605_05_denik_multimedia.jpg


Psovod musí předvídat

Na mnohé situace je jistě možno se dopředu připravit.Třeba sebebujnější oslavy silvestra by neměly žádného zodpovědného psovoda zaskočit,datum je přece pevně stanoveno.Ovšem kolik dalších problematických situací si přivodí majitelé psů sami svou nepředvídavostí a nezodpovědným chováním!Kolik psů zbytečně zahyne pod koly aut při zcela nepochopitelněm pohybu bez vodítka na frekventovaných silnicích!I sebelépe vycvičený pes může někdy nečekaně zareagovat na přítomnost feny nebo kočky na druhé straně ulice.Každé venčení přece musí být vždy plně kontaktní.Není možné,aby probíhalo s rukama v kapsách a s walkmanem na uších--to je vrchol nezodpovědnosti.Takže i základní působení kynologických organizací všech výcvikových směrů především spočívá v tom,že necvičí pouze psy,ale i psovody.A to nejen v tom,jak se mají chovat ke psům obecně,ale i ve zvládání nejrůznějších konkrétních životních situací.

Úplně špatný začátek
Je paradoxní,že velmi častým důvodem strachu z výstřelu bývá i počáteční nevhodný přístup k seznamování s tímto fenoménem.Střelba se začne programové ,,nacvičovat'',psovodi znervózní,začnou po každém výstřelu psa křečovitě chválit,pes neví,proč je chválen a na problém je zaděláno.Pikantní pak je,že psi reagují ,,vyvolanou'' nejistotou výhradně na výstřel poplašňáku,na který byli ,,cvičeni''.Rány hromů,rachotíci výfuky nebo výstřely o mnohem silnější ráže je nechávají v naprostém klidu-nebyly totiž ,,nacvičovány''.Přestože cílem těchto prověřování má být zjištění pevnosti nervů jedince a jeho schopností pracovat ve stresech velmi hlučných prostředí,nápravná opatření pak často sklouzávají do bezduchého střílení v těsné blízkosti jedince s odůvodněním,aby si pes ,,zvykl''.

Vlastně se nic neděje

Co je tedy správné?Verdikt je zde jednoznačný:střelba se zkrátka vlastně nenacvičuje.Zkušený instruktor poprvé vystřelí svému družstvu bez jakéhokoli avizování,ale v dostatečné vzdálenosti a v situaci,kdy jsou psi plně zaměstnáni činností,která je baví.Psovodi na tuto střelbu nijak nereagují,ale plně se věnují dosavadní činnosti štěněte(či dospělého psa).Není přece důvod chválit psa za něco,co vlastně nemá brát na vědomí.Tím bychom jej na tento faktor jen zbytečně upozorňovali.Výstřely mají být stejně nezajímavým jevem,jako opodál jezdící auta,občas střílející z výfuku,nebo s křikem poletující ptáci.Ovšem seznámení se střelbou je stejně nutné jako seznámení se všemi ostatními jevy civilizace.Při tomto seznamování je nejzávažnější vzdálenost od zdroje a směr přichodu hluku,který má být v počátcích vždy zepředu.Výstřely za zadkem psa a v jeho nepřiměřené blízkosti jsou vizitkou naprostého diletantství střelce.

Jsou dnešní psi špatní?

Demokratická struktura společnosti má i své stinné stránky.Existuje velké množství malých skupin,které nemají dostatek zkušených vedoucích a dalších funkcionářů.Všimněme si,že v mnohých kolektivech nesou s sebou psovodi podobné problémy.Tak se někdy stane,že je náhle mnoho psů nesnášenlivýc,jindy zase mají špatnou ovladatelnost,značí falešné úkryty nebo jich má příliš mnoho nevhodné reakce po výstřelu.Zde si však zasluhuje pozornost někdo jiný než pes a psovod.Je nutno především analyzovat práci výcvikáře,instruktorů,figurantů a následně celkové vedení výcviku.Pozitivní výsledky přinese otevřená výcviková diskuze v kolektivu,ale rozhodně ne stesky typu:,,Dříve bývali lepší psy...''

pes
Štěstí dobrého kolektivu
Jedna z hlavních zásad zkušených psovodů hlásá,že při osobních problémech či hněvu je lépe se psem vůbec necvičit.S napjatými nervy a vysokou hladinou adrenalinu se riskuje hrubá chyba s neadekvátní reakcí.V dobrých kolektivech panují ověřené zásady a návyky,většinou pramenící ze znalostí jednoho tahouna,který udává výcvikovou linii na základě osobních zkušeností.Jde často i o doplňkové drobnosti v chování,jako je důsledné zastavování před přechodem silnice,posazení psa v autě při otevření dveří před jeho volným vypuštěným,posazení psa před východem z domu apod.Zdánlivé maličkosti,jejichž nedodržování však může mít fatální následky.Ovzduší v kolektivu je stejně důležitým základem úspěchu jako uspořádané a pohodové zázemí v rodině.Důkazem bývají přechody některých namyšlených psovodů do jiných nebo nově utvářených kolektivů,kde jejich dosavadní úspěchy jsou rázem tytam.Svou cestu do propadliště dějin pak dávají za vinu výhradně svým psům--jejich sebestřednost a přehnané sebevědomí jim totiž ani nedovolí uvažovat jinak.A přitom vy většinou stačila jen trocha psovodské pokory...


Hody pro dogfresbee

24. února 2010 v 15:31 | Michaela Andrová
http://www.pozitivni-noviny.cz/pes1.jpg


Hody pro dogfrisbee


Overhand Wrist Flip neboli kuře


Postavení a chyt

Postavení těla je stejné jako u sidearmu.To pro praváky znamená,že se k cíli natočí levým bokem.Chycení disku je jednoduché a opět je zde více možností.Můžeme použít tzv.,,hamburgerový'' chyt,kdy palec máme pod diskem a ostatními prsty držíme disk z horní strany.Pro začátek však upřednostňuji typ druhý,kdy máme prsty stejně jako u předchozího chytu,změna je jen v ukazováčku,který si opřeme o hranu disku.Tato varianta vám umožní dát disku větší rotaci.A všeobecně platí,že čím má disk větší rotaci,tím lépe letí a je i ve větru stabilnější.I při tomto hodu je důležité správné naklopení disku.U kuřete mírně naklopte spodek disku k sobě.

Samotný hod
Uchopte disk tak,jak je popsáno výše,upažte a ruku mírně pokrčte v lokti,disk ve výši čela nebo nepatrně výše.Rotaci disku dodáte švihnutím zápěstí a mírným trhnutím zpět.
Kuře lze házet z různých pozic hráče a do různých směrů.Nejčastěji se používá pro hody letící bokem od hráče nebo dozadu za hráče,popřípadě v otočce.

http://www.seznam.czwww.celysvet.cz/fotogalerie/foto-45408.jpg

Na mistrovství světa podle IPO byli Češi devátí

21. února 2010 v 11:00 | Jiří Šiška |  Mistrovství
Bez obrázků!

NA MISTROVSTVÍ SVĚTA PODLE IPO BYLI ČEŠI DEVÁTÍ


Mistrovství světa FCI ve výkonu pracovních plemen psů 2009 se konalo v malém městečku horního Rakouska-Schwanenstadtu ve dnech 3.-6.září.Na základě výsledků výběrových soutěží a MR IPO bylo jmenovánoreprezentační družstvo ve složení-Martin Pejša,m.s.,Eva Truksová,Miroslav Valentin,Ladislav Mach a Josef Králík,m.s.(za omluveného Bc.Patrika Heinzkeho).Vedoucím výpravy byl Jiří Šiška,doprovázela ji členka komise FCI ing. Lea Šveráková,funkci figuranta vykonával Jaroslav Labík.
Po úterní prezentaci jsme středu využili k tréninku.Odpoledne bylo na programu předvedení zkušebních psů.Nás nejvíce zajímali vybraní figuranti(dopolední váběr byl samozřejmě neveřejný a mimo stadion).Protože všichni měli možnost na webu MS vidět videa z prací jednotlivých figurantů,doufali jsme jen,že se někteří neobjeví.Po předvedení jejich práce,která byla až příliš rychlá a v podstatě beze stylu,jsme neočekávali nic dobrého.Figurant na protiútoku ukázal jen zběsilý běh do psa,střet absolutně nezvládl,což ani v té rychlosti nebylo možno,a pes se utrhl.Ze stadionu jsme odcházeli s rozhodnutím vystoupit na poradě s upozorněním,že práce figurantů je příliš rychlá a s poukazem na nebezpečí zranění psů i figurantů se pokusit jejich práci alespoň lehce usměrnit.To se nám podařilo,nutno konstatovat,že zřejmě na základě našich připomínek,figuranti prováděli po celou dobu MS svoji práci podstatně pomaleji a tak i přijatelněji.
Na poradě vedoucích družstev byli také představeni rozhodčí.Stopy bude posuzovat Hans Graf ze Švýcarska,poslušnost Alfons Van den Bosch z Belgie a obrany,z několika akcí u nás známí,Günther Diegel z Německa.Každý rozhodčí zdůraznil aspekty,které budou mít vliv na jeho hodnocení.Hans Graf upozornil ,že po rozlosování na stopách bude zkontrolována délka stopovací šňůry a těsně před startem kontrola tetovacího čísla nebo čipu.Po předmětu bude dán pokyn psovodovi k pokračování,zdůraznil i otázku jedné pochvaly.K poslušnosti bude rozhodčí vyžadovat,v souladu se zkušebním řádem,provádění cviků na jeho povel.Připomněl třívteřinové intervaly držení aportu po usednutí psa,před odebráním a další před povelem k zaujetí základního postavení.Pokynem bude dán psovodovi souhlas k položení psa při vysílání i pro povel pro usednutí psa po dlouhodobém odložení.V obraně bylo uvedeno,že spojené dva povely,,ke mně a k noze''(hierfussú,pokud budou vysloveny bez přestávky jako jedno slovo,jsou jedním povelem,povel pro odvolání nedává psovod samostatně,ale až na pokyn rozhodčího.

Soutěže začaly poslušností

Nástupem na poslušnost v 6 hodin ráno celé letošní mistrovství světa zahajovala Eva Truksová.Stadion byl osvětlený,ale částečně v mlze.Nervozita psovodky samozřejmě poznamenala i výkon psa,který nebyl zcela soustředěný,zejména při ovladatelnosti.Za svůj výkon obdržel německý ovčák Remus Chmelový kvítek odpovídajících 86 bodů.
V 8:15 startoval jako první na stopách Láďa Mach a malinois Octavius Malidaj.Jeho výkon byl sice přesvědčivý,označil všechny předměty,ale podle rozhodčího moc žívý,a hlavně jeho práci klasifikoval jako práci s vysokým nosem.Horské louky byly,zejména po ránu,plné rosy a následně i vody z dešťů,které s menšími přestávkami MS provázely.A tak byl pro většinu našich psů terén příliš lehký.Rozhodčí,snad právě proto,že stopy byly vidět a tráv byla místy i dost vysoká,vyžadoval naprosto soustředěnou,klidnou práci,bez změny tempa,velmi nízký nos a penalizoval byť i nadechnutí za lomem.Zisk 78 bodů byl pro nás ,,zklamáním''male jen do doby,než jsme na stopě viděli několik dalších psovodů a mohli jsme práci porovnávat.
Mezitím byl na poslušnosti na řadě Martin Pejša s německým ovčákem Quelem od Policie ČR a my v očekávání vysokých bodů ani nedýchali.Quel však obdržel nedostatečně na dlouhodobém odložení,a tak ani jeho následný výkon,vesměs klasifikovaný známkami velmi dobře a výborně,nemohl tuto ztrátu dohnat.Získal 86 bodů,ale bez ohledu na body byl odměněn potleskem,protože až na drobnosti byl líbivý a vyrovnaný.
Jako poslední,v silném lijáku,nastoupil na poslušnost Miroslav Valentin s malinoisem Titem v.d.Lobo Hoeve.V přívalech vody,které byly pro oba velmi nepříjemné,získala dvojice 88 bodů,což bylo v tomto počasí jistě úspěchem.Ani Tito neměl slouhodobé odložení bez nedostatků,ale lze říci,že byl div,že v té hromadě vody vůbec zůstal ležet.

Pátek ve znamení obran
V 6:00 nastupoval M.Valentin s Titem k obraně.Tito,tak jak mu postupně s vědomím nemohoucnosti psovoda narůstalo sebevědomí,kdy při vlastních výkonech prováděl razantní zákusy,se čím dál tím více vymykal jeho vlivu.To vyústilo nepuštěním při poslední disciplíně a diskvalifikaci.Následná poslušnost Josefa Králíka a jeho německého ovčáka Brena z Daskonu byla velmi pěkná a zisk 91 bodů zcela zaslouřený.Rychlé zaujetí poloh,výborné aporty,podstatnější ztráty měl jen za průchod skupinkou osob a vysílání,které mělo být rychlejší.
V 11:55 nastupoval na obranu Láďa Mach a my při představách jeho rychlích a razantních výkonů čekali,jak si s ním oba figuranti poradí.Razantní zákusy a zejména vynikající výkon při útoku z pohybu vynesl dvojici 90 bodů,což bylo s ohledem na náročnost posuzování rozhodčího Diegela vynikající.Však si také užili zasloužený potlesk tribun.
Eva Truksová s Rémusem šli na obranu v 15:15.Po velmi dobrém průzkumu měl Rémus největší nedostatek při vyštěkání a vystavení,při provádění vyhlížel psovodku,což ho stálo citelnou bodovou ztrátu.V ostatních disciplínách byl hodnocen dobře a velmi dobře,což mu vyneslo 84 bodů.

Nejlepší z našich byl Martin Pejša

Jako poslední pátek podvečer šel Martin Pejša na stopu.Quel naprosto sebejistě a s nosem tak,jak to bylo v představách rozhodčího,vypracoval celou stopu včetně označení předmětů,jediné ztráty psovod inkasoval za dvojí přitažení šňůry.Z místa,kde jsme stáli,jsme to viděli jednou,ale rozhodčí má vždy pravdu.I tak bylo 93 bodů výborných.
V sobotu až v odpoledních hodinách a na mokrý stadion nastupoval na poslušnost Láďa Mach.Octavius sebou sice šil,ale jinak se nehnul.Jeho poslušnost byla rychlá i přesná,jen to odložení ho stálo citelnější ztrátu.Obdržel 5X výborně a celkových 93 bodů bylo vynikajících.
Jako další se představil Josef Králík na obraně.Za vynikající Brenovy výkony,s razantními zákroky a okamžitým pouštěním s vyjímkou zadního doprovodu,který však psychicky nezvládl psovod,obrdžela tato dvojice 89 bodů.
V neděli ráno pak Josef Králík s Brenem absolvoval stopu.Bren vyrazil naprosto sebejistě,s nízkým nosem,ale byť byla jeho práce přesná,na rozhodčího byla příliš rychlá,zisk 82 bodů byl pro nás,přihlížející,zklamáním.Část stopy jsme neviděli,protože horké louky nejsou rovné,a tak nám nezbývalo než věřit panu rozhodčímu.
Předposledním želízkem našeho týmu byla paní Truksová.Rémus šel jistě,s nízkým nosem,bezvadně vypracoval všechny lomy včetně označení předmětů,proto pro nás bylo,stejně jako u Brena,86 bodů málo.
Po stopách jsme se vraceli na stadion,kde nastupoval Martin Pejša s Quelem na obranu.Za většinu disciplín byl hodnocen známkou velmi dobře 2X,zisk 91 bodů byl výborný.


Závěrečné součty

Na MS startovalo celkem 127 závodníků z 35 zemí,jen 22 z nich však startovalo s pěti soutěžícími.Hodnoceno bylo 107 závodníků,20 odstoupilo,nebo bylo diskvalifikováno pro neovladatelnost.
Naše družstvo se se ziskem 793 bodů umístilo na 9.místě.První místo získalo Německo s 862 b. a třetí Švýcarsko s 838 b.Na prvních pěti místech se umístili belgičtí ovčáci malinois.
Mistrem světa se se ziskem 291bodů stal letošní mistr světa ve výkonu BO v Roudnici,německý reprezentant Peter Scherk s Bendix vom Adlerauge,druhá byla finská závodnice Koskensalo Marko s Duuanari Mecberger,kteří dosáhli 288 bodů,třetí skončil s 287 body další německý závodník Edgar Scherkl s Caymanem von Adlerauge.

Začínáme s agility-první část

10. února 2010 v 14:22 | Irena Kochová |  AgilittyPrvní překážkou bývá tunel


Tato rubrika je určena všem,kteří se rozhodli začít se svým pejskem trénovat agility a rádi by se dověděli pár užitečných rad a informací,vztahujících se k prvním cvičebním lekcím.Přípravou je už výchova v rodině

Nejčastější otázkou,kterou začátečníci v tomto sportu pokládají,je dotaz,od kdy je možné agility se štěnětem cvičit.Vlastnímu výcviku předchází příprava na budoucí agilitní povolání,a ta začíná příchodem štěněte do rodiny,takže v době,kdy se majitelé ptají,už vlastně probíhá.Pro skutečné trénování na cvičišti totiž potřebujeme především a nejvíce kvalitní vztah mezi člověkem a jeho psem a dále pak pár základních dovedností ze sekce výcviku poslušnosti.Aby štěně mohlo začít bějat agility,musí ovládat zejména povel ,,Ke mně'',,Sedni'',krátkodobě ,,Zůstaň'' a především musí ochotně následovat svého páníčka i v rozptylujícím cizím prostředí.Malé štěně se velmi rádo a ochotně učí.Všechny výše zmíněné cviky lze v tomto období již začít učit,somazřejmě každá tréninková lekce je velmi krátká,protože mladé zvířátko se nedokáže soustředit po delší čas.Výcvik probíhá v hravém duchu,čímž současně budujeme náš vzájemný vztah.Pokud se cítíte být ve výcviku pejsků naprostým začátečníkem,je velmi vhodné tuto přípravu absolvovat ve štěněčí školce,kde se všechny zmíněné dovednosti vy i štěňata učí pod dohledem zkušeného instruktora.

http://www.tudodecao.com.br/fotos/tunel2.jpg

Výcvik ne dříve než po čtvrtém měsíci

Se skutečním agilitním výcvikem lze začít až po čtvrtém měsíci věku štěněte.Teprve v té době začíná štěně lépe ovládat své tělo a stává se pohyblivějším.Nejčastěji bývá na cvičištích výcvik nových agilitních adeptů zahájen probíháním tunelů.Je to jednoduchá dovednost,kterou zvládne každé štěně velmi snadno.První seznámení s touto překážkou probíhá takto:tunel zkrátíme a na pomoc si přizveme pomocníka.Ten pejska přidrží u ústí tunelu.Páníček volá na své štěně z druhé strany tunelu,těm méně odvážným pejskům lze pomoci vsoukáním se dovnitř.Jakmile pejsek vyrazí skrz tunel,je zapotřebí uvolnit východ,aby pes mohl vyběhnout ven.Následuje vydatná odměna a vyjádření obdivu nad statečností pejska.Zdráhá-li se štěně vkročit do tunelu,může mu pomocník usnadnit rozhodnutí tak,že ho do tunelu vloží a účinně tak zamezí případným pochybnostem.Po pár úspěšných pokusech pes rychle zjistí,že probíhání tunelu je dosud nepoznaný druh zábavy a snadný způsob,jak získat odměnu.Naprostá většina psů si tuto překážku obvykle rychle zařadí mezi své nejoblíběnejší.

http://bobi4ever.net/image/tunel.jpg

Kombinací s tunelem je mnoho

Postupně pejska posíláme do tunelu tak,že společně běžíme k překážce,povelem ,,Tunel'',,,Trr'',,,Skrz''(či jakýmkol jiným zvukem,který si zvolíme) a ukázáním rukou bližší překážce pošleme pejska do tunelu.Pokračujeme v rychlém běhu kolem překážky,aby nás vybíhající štěně vidělo před sebou.Každé správné provedení cviku vydatně odměníme.Pejsek se tak nebude uvnitř příliš dlouho zdržovat a naučí se,v očekávání pamlsku,tunel probíhat co nejrychleji.Jakmile psík ochotně sám probíhá překážkou,můžeme obtížnost opatrně začít zvyšovat vysíláním štěněte před sebe a křížením dráhy,čili přebíháním z jedné strany tunelu na druhou.To znamená,že vybíháme se štěnětem po levé ruce a jakmile štěně mizí uvnitř,přeběhneme na druhou stranu,po překonání překážky tey máme štěně po své pravě straně.Pracovat můžeme také s různými tvary tunelu tak,že ho upravíme do písmene L či U.
S výcvikem nespěcháme a obtížnost zvyšujeme velmi pomalu.Jinak se může stát,že štěně znejistí a opakovaně odmítne do tunelu vstoupit.V takovém případě se vrátíme o krok zpátky a začneme s výcvikem od začátku na rovném tunelu,eventuálně i s asistencí pomocníka.Toto schéma platí ve všech fázích agilitního vzdělávání.Pokud se něco nedaří,zřejmě jste trénink příliš uspěchali.Nápravu zjistíme klidným opakováním jednodušší sekvence.Teprve po znovunabytí jistoty provedení a důkladném upevnění dovednosti můžeme začít našemu pejskovi obtížnost opět citlivě zvyšovat.

Co dělat,když se vám ztratí pes

9. února 2010 v 16:04 | Mgr.Dana Bočková |  Ztráta psa

Co dělat,když se vám ztratí pes!

Ta situace se může stát každému majiteli.Jeho čtyřnohý miláček se,třeba v neznámém prostředí na dovolené,zaběhne a nevrátí.V blížícím se konci roku jsou zase časté ztráty psů vyděšených z novoročních petard.Jak se v případě ztráty psa zachováte?
http://www.celysvet.cz/fotky/anglicky-kokrspanel_4.jpg

Předevím zachovat chladnout hlavu a začít jednat.Doporučujeme především:

1. kontaktovat policii,nejlépe státní i městskou,i když odchyt psů zajišťuje městská
2. vylepit na frekventovaná místa v místě ztráty zprávy o ztrátě,nejlépe s fotkou a odměnou(hospoda,samoobsluha,škola-děti jsou velmi všímavé-úřad,autobusová zastávka, nádraží,obchody se psím krmením,veterina,aj.),určitě se vyplatí výlep i po okolních benzinkách,v čekárnách lékařů(praktický i gynekolog mají větší návštěvnost)

3. nechat vyhlásit ztrátu místním rozhlasem v obci a okolí,poproste,aby ztrátu vyhlásily i rozhlasové stanice,někdy ochotně vyhoví a velmi to pomáhá.Zde je jejich seznam s kontakty www.play.cz

4. informovat o ztrátě myslivecká sdružení,veterináře a lesníky v okolí

5. zavolat na příslušný úřad,zda v místě ztráty nepořádal odchyt zvířat a poprosit je o inzerci ztráty zvířete

6. rozeslat internetovou zprávu nebo fotku a popis útulkům,obvolat útulky a záchytné kotce,a to v rozmezí několika týdnů a několikrát po sobě-lepší je útulky přímo navštívit.Podívejte se i na stránky okolních zahraničních útulků,protože zvíře nemá před hranicí ostych,najdete je na této stránce: www.utulky.estranky.cz -Zahraniční útulky

7. pokud bylo vaše zvíře čipované,kontaktovat Národní registr majitelů čipovaných zvířat(narodniregistr.cz) a nahlásit jim ztrátu

8. ztráty tetovaného zvířete nahlásit i plemenné knize ČKS a ČMKU

9. pokud je to pes určité rasy nebo kříženec této rasy,dejte inzerát i na příslušné plemeno v nouzi: www.utulky.estranky.cz-Konkrétní plemena v nouzi

10. využijte i diskuzní pejskařská fóra,stránky příslušného plemene,pokud byl pes čistokrevný,okolní cvičáky,kluby agility a místa kde se scházejí pejskaři

11. poprosit o pomoc technické služby,to pro případ,že by se zvíře našlo např.přejeté u silnice

12. dát inzeráty na internet do rubrik útulků,pokud mají inzerci,a na nalezenci.cz,inzerát rovněž dát do místních novin či zpravodaje,využít lze i www.denik.cz,kde je papírová i internetová inzerce,ev.využít lokálních internetových inzertních novin,rádií ap.Kompletní seznam útulků najdete zde: www.utulky.estranky.cz-útulky ČR.

klikněte na celý článek

Mushing-historie a současnost-1.část

8. února 2010 v 17:13 | Vladimír Páral |  Mushing


Mushing-historie a současnost


Severské národy,ať už to byli v Grónsku či v severozápadní Kanaě Inuité,na Sibiři Něnci nebo na Aljašce Indiáni,v dávné minulosti hledali pomocníka,který by jim ulehčil přepravu těžkých nákladů.Že volba padla na psa,domestikovaného vlka,je vcelku nasnadě a má to přirozenou logiku.V krutých klimatických podmínkách polárních oblastí špicovitá plemena psů s hustou podsadou obstála na výbornou.Na rozdíl od býložravců měli a mají zde psi,coby masožravci,relativní dostatek potravy v podobě tuleního,rybího a dalšího masa.Osvědčili se i jako skvělí pomocníci při lovu a jako takoví dokázali být v případě nouze soběstační,čehož domorodci mnohdy účelově využívali.
http://snowtraildogcamp.com/images/mushing.jpg

Největší rozvoj za zlaté horečky

Asi k největšímu rozvoji dopravy pomocí psího zápřahu došlo v průběhu zalé horečky na Aljašce na přelomu 19. a 20.století.Odhlédneme-li od různých spontánních soutěží mezi domorodými osadami,pak Aljašku musíme nazvat kolébkou saňového sportu.Zde se totiž pořádá roku 1908 první oficiální,408 mil dlouhý závod All Alaska Sweepstakes,podle pravidel čerstvě vzniklého Kennel clubu se sídlem v Nome.Tento,zřejmě nejstarší závod na světě se jezí dodnes a mnohý z článků tehdejších pravidel,platí i v současnosti.Velká,těžká plemena,dovezená povětšinou ze Států a křížená se psy místních indiánů,brzy začali na závodech vytlačovat psi lehčiho,závodního typu.Byli to rychlí sibiřstí hukyové,přivezení ruským kupcem Gossakem a v dalších letech také význačným musherem F.M.Ramsayem.


Aljašská klání

V následujících letech se saňoví sport úspěšně rozšířil do USA,kde se stal natolik populární,že byl v roce 1932 za zimní olympiádě zařazen jako sport olympijský.K nejdůležitějších musherským kláním na druhé straně oceánu patří The Alascom Open North American,který se jezdí v březnu a je vyvrcholením sprintové sezony.
Mediálně nejznámější je zřejmě Iditarod,závod na 1040 mil,pořádaný na počest neohrožených musherů a jejich psů,kteří v třeskutých mrazech v lednu roku 1925 přivezli z Nenany do Nome na Aljašce spásnou očkovací látku proti záškrtu.Jména psů i musherů podílejících se na této etapové záchraně obyvatel města,se stala skutečnou legendou.První ročník tohoto náročného aljašského závodu zorganizoval známý musher Joe Redington v roce 1973.Roku 1985 zde poprvé zvítězila žena,Libby Riddles,se 13 psy.Zajímavostí je,že v posledních letech se na Iditarodu začínají úspěšně prosazovat musheři z Evropy(Skandinávie).

848Virtuální stáj Ufonek
*
www.psiadusa.sk
Svoboda zvířat
Pets Planet
pomipo.blog.cz
http://nd01.jxs.cz/629/041/edf2fcfaf9_50364717_o2.jpg

úvodní strana